Nafplio city, old town, amazing Argolis, magic place

0
505
magic Argolis
Nafplio old town, amazing place

Nafplio city, old town, amazing Argolis, magic place, next to Mycenae, next to us…..