Ευχαριστούμε το Γηροκομείο Άργους που μας εμπιστεύτηκε να κατασκευάσουμε την προτομή του Μέγα Ευεργέτη Ευάγγελου Ξυνού.
Η προτομή τοποθετήθηκε στο Γηροκομείο Άργους