Διάφορα Ξύλινα Αντικείμενα και αντίκες στο κατάστημα του Silo Art Factory στις Μυκήνες.