Δημοτικό σχολείο Νεμέας

0
1165

Δημοτικό σχολείο Νεμέας παρακολούθησε το σεμινάριο κεραμικής.