Δημοτικό σχολείο Νεμέας παρακολούθησε το σεμινάριο κεραμικής.