Φωτογραφίες από σχολείο που επισκέφτηκε πρόσφατα το SiloArtFactory.

0
8200

Φωτογραφίες από σχολείο που επισκέφτηκε πρόσφατα το SiloArtFactory. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στην έκθεση επίπλου από επαναχρησιμοποιημένα υλικά και διδάχτηκαν την κουλτούρα της ανακύκλωσης και μετά συμμετείχαν στο βιωματικό σεμινάριο αγγειοπλαστικής μαθαίνοντας στην πράξη την ιστορία και την τέχνη της κεραμικής της Αρχαίας Ελλάδας.